Sektörler

Hizmet verdiğimiz sektörleri keşfedin.

Beyaz Eşya ve Otomotiv Fabrikaları

Proses otomasyonu alanında gerçekleştireceğimiz SCADA sistemleri ile prosesin merkezden kolaylıkla yönetimi ve izlenmesi, proses ile ilgili bilgilerin düzenli ve güvenilir bir şekilde saklanması ve bu veriler ile anlık ya da geçmişe dönük trendler ve raporların oluşturulması, SCADA üzerinden reçetelerin takibi ve proses ile ilgili alarm ve durumların kayıt altına alınması sağlanmaktadır.