Ürünlerimiz

Profesyonel Born Otomasyon Çözümlerini Keşfedin

BornMANAGE

Üretim işletmelerinde üretim yönetimine ilişkin tüm operasyonların digitial araçlar ile yönetimi için tasarlanmış kapalı çevrimli bir akıllı üretim yönetimi sistemidir.
İşletmelerde üretim planlamadan sevkiyata dek olan tüm üretim, kalite test, bakım yönetimi konulu operasyonları yönetilmesini sağlar.
Bununla birlikte operasyonları anlık olarak takip ve kontrol ederek belli kriterlere göre yetkililere sürekli geri beslemeler sunduğu için daha iyi organize olan işletmede ciddi miktarda verimlilik artışı oluşur.
Anlık üretim organizasyonlarının yapılmasına ek olarak işletmede normalde farkedilmeyen hız düşümü, duruş, arıza, bekleme, kalite kayıplarının nedenleri ile birlikte görünür olmasını ve analizler yapılarak kök nedenlerinin tespit edilmesi yolu ile de giderilmesini sağlar.
Üretim işletmelerinde üretim yönetimine ilişkin tüm operasyonların digitial araçlar ile yönetimi için tasarlanmış kapalı çevrimli bir akıllı üretim yönetimi sistemidir.
İşletmelerde üretim planlamadan sevkiyata dek olan tüm üretim, kalite test, bakım yönetimi konulu operasyonları yönetilmesini sağlar.
Bununla birlikte operasyonları anlık olarak takip ve kontrol ederek belli kriterlere göre yetkililere sürekli geri beslemeler sunduğu için daha iyi organize olan işletmede ciddi miktarda verimlilik artışı oluşur.
Anlık üretim organizasyonlarının yapılmasına ek olarak işletmede normalde farkedilmeyen hız düşümü, duruş, arıza, bekleme, kalite kayıplarının nedenleri ile birlikte görünür olmasını ve analizler yapılarak kök nedenlerinin tespit edilmesi yolu ile de giderilmesini sağlar.

Planlama

BornMANAGE Planlama Modülü, üretim planı ve üretim planı (dikey) ekranları ile desteklenmektedir. Planlama Modülü’nün amacı, müşterinin siparişlerinin önceliği ve elindeki operatör, makine vb. kaynaklarının müsaitlik durumuna göre iş emirlerinin uygun makineler bazında dağılımını sağlayarak siparişlerin gecikmesini önlemektir.

Üretimde yaşanan problemlerin başında siparişlerin yetişememesi gelmektedir. Kaynakların yetersizliğinin göz ardı edilmesi, bir kaynağa kapasitesinden fazla iş yüklenmesi veya kaynağın işi ne zaman bitireceği bilgisinin belirsiz olması, siparişlerin zamanında yetişmesine engel olmaktadır. Bu durum da firmanın sürekli zaman ve para kaybetmesine yol açmaktadır.

Üretim planının canlı bir sistemde yürütülmesi, anbean takip edilmesi ve üretimin kapasitesine göre zaman planının yapılması yaşanan kayıpların önüne geçecektir. Ek olarak, işin ne zaman biteceği bilgisine bağlı olarak bir sonraki siparişin ne zaman başlayacağını bilmek ve buna göre kaynakları organize etmek üretimin verimliliğini artıracaktır.

BornMANAGE Planlama Modülü ile üretim planları gün veya saat bazında belirli bir düzene göre yönetilerek takibi sağlanır. Üretimin kapasitesini oluşturan makine, operatör, kalıp uygunluğu gibi etmenler takip edilerek iş emirlerinin ataması doğru şekilde yapılır. Böylece, üretimde birikme, gecikme ve bunlardan kaynaklı yaşanacak kayıpların önüne geçilmesine olanak sağlanır. Yapılan üretimin zamana etkisini ve kalan üretimi dikkate alarak, sürecin ilerisinde veya gerisinde kalınmasının takibi yapılarak süreç hakkında anlık bilgiye ulaşılır. Yaşanacak sorunlar belirlenerek gerekli müdahaleler önceden yapılır.

İşletme İzleme ve Makine Performans

Makine Duruş Geçmişi, makinelerin yaşamış oldukları duruşların zaman ekseninde görselleştirilmesini sağlar. Tüm makinelerin veya oluşturulan makine gruplarındaki makinelerin duruşlarının incelenmesini, duruşların birbirleri ile kıyaslanmasını sağlar. Makine geçmişi ekranında, incelenmek istenen duruş sebebine bağlı olan duruşlar filtrelenerek ilgili duruşların;

  • Hangi ürün/operasyon çalışılmış
  • Ürün/operasyona ait çalışma ne zaman başlatılmış ne zaman bitirilmiş
  • Hangi duruşlar yaşanmış, ne zaman başlamış, ne zaman bitmiş, ne kadar sürmüş
  • Hangi operatör/operatörler hangi zaman aralığında çalışmış
  • Hatalı üretim miktarı ve sebepleri nedir
  • Gerçekleşme sıklığı
  • En çok yaşandığı makineler
  • Duruşun en sık yaşandığı vardiya
  • Vardiya boyunca duruşun yoğunlaştığı zaman aralığı
  • Başlangıç, bitiş zamanı, süresi ve operatör bilgileri incelenebilmektedir.

Makinelerde yaşanan duruşların süresi, gerçekleşme sıklığı ve gerçekleşme zamanları duruşun kök nedenine dair ipuçları sunmaktadır. Duruşun kök nedeninin analiz edilmesi, duruşun tamamen ortadan kaldırılabilmesinin tek yoludur. Ayrıca duruş bazında hedefi olan belirli duruşların (yemek, mola, setup, vardiya sonu vb.) makine-vardiya bazında raporlanması, görsel sonuçların operatörlerle paylaşılması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, gerçekleştirilen tüm çevrimlerin çevrim sürelerinin işletme özelinde kullanılan çevrim biriminde (saniye/çevrim, Çevrim/saniye, Dakika/Çevrim, Çevrim/saat vb.) incelenebilmesini sağlar. Gerçekleştirilen çevrimlerin dağılım ve yığılım grafiğinin operatör ve ürün ile eşleştirilerek histogram üzerinde incelenmesini sağlar

Makinelerin durumunun online olarak izlenmesi, üretim kayıplarının önlenmesinde ve kayıp durumunda hızlı aksiyon alınması önemlidir. Makinelerin online olarak izlenemediği durumlarda ise yakın geçmişinin şekillendirilmesi, durumunun gözler önüne sergilenmesi önem arz etmektedir. Makinelerin sorumluluğunu üstlenen operatör, vardiya amiri, bölüm sorumlusu, üretim sorumlusu ve fabrika sorumlusunun makinenin durumunu takip etmesi ve gerekli aksiyonları alması işletme kültürünün bir parçası olmalıdır. Örneğin işletmenin gece vardiyasındaki durumu, makinelerin yaşamış olduğu duruşlar, gerçekleştirilen üretim bilgileri üzerinden zaman geçmeden takip edilmeli ve gerekli geri bildirimler gerçekleştirilmelidir. Duruş geçmişinin operatörler ile paylaşılması farkındalık ve sorumluluk duygularının artmasına ve faydalı rekabet ortamının oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

BornMANAGE Planlama Modülü ile üretim planları gün veya saat bazında belirli bir düzene göre yönetilerek takibi sağlanır. Üretimin kapasitesini oluşturan makine, operatör, kalıp uygunluğu gibi etmenler takip edilerek iş emirlerinin ataması doğru şekilde yapılır. Böylece, üretimde birikme, gecikme ve bunlardan kaynaklı yaşanacak kayıpların önüne geçilmesine olanak sağlanır. Yapılan üretimin zamana etkisini ve kalan üretimi dikkate alarak, sürecin ilerisinde veya gerisinde kalınmasının takibi yapılarak süreç hakkında anlık bilgiye ulaşılır. Yaşanacak sorunlar belirlenerek gerekli müdahaleler önceden yapılır.

Operatör Arayüz Modülü, operatörleri üretim hakkında anlık olarak bilgilendiren bir yazılım ürünüdür. Üretimde çalışan operatörlerin üretilen miktarlara, hurda miktarlarına, duruş bilgilerine ve çalışmaya başladıkları süre boyunca makinelerin verimliliğine ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlar. Operatör Arayüz Modülü, makineden otomatik sinyalleri toplama, durma uzunluklarını ölçme ve operatörlerin kalem ve kağıttan kurtulurken sisteme hurda detaylarını girmeleri imkanlarını sağlar. Bu modül, verilerin bir alanda toplanmasını sağlayarak izlenebilirliği kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, mevcut ve geçmiş üretimle ilgili operatörlere bilgi verirken, çalışılan iş emirleri hakkında gerçekleşen üretim bilgilerini sağlar. Ayrıca, makine arızalarının ve üretimin fazla olması ihtimalini azaltır, üretim ve makinenin geleceği hakkında da bilgi verir. Bunların yanı sıra, operatörlerin makinelerine sahip olmalarını sağlar ve performanslarını artırır.

Üretim ekibinin mevcut üretim durumu hakkında farkındalığını artıracaktır. Üretimin kalitesi hesaplanır ve operatöre gösterilir. Bu bilgiler, işletmecinin, üretimde verimlilik artışı sağlamasına yardımcı olarak performansını artırmasını sağlayacaktır. Ayrıca, bir hata olasılığını iptal ederek operatörleri kalem ve kağıttan kurtarır.

Hemen Teklif Alın!

Born Otomasyon’un kaliteli ve profesyonel hizmetlerinden yararlanmak için hemen teklif alın.