Ürünlerimiz

Profesyonel Born Otomasyon Çözümlerini Keşfedin

BornRECIPE

BornFormul Yem fabrikalarına özel tek ve çoklu çözüm yapan karma yem formülasyon hazırlama yazılımıdır. Bu program sayesinde dilediğiniz lokasyondan telefon tablet veya bilgisayarınız ile giriş yapıp hazırlayıcı ve izleyici olarak erişebilir, yetki bazlı değiştirebilir durumda olabilmektesiniz. Cloud server üzerinden çalışan bu program sayesinde verileriniz kaybolmaksızın sürekli erişiminize açık bir şekilde kullanıcı girişine ve Sql Server üzerinde tuttuğu veriler sayesinde sınırsız veri girişine imkan vermektedir. App Store ve Google Playden indirilen program ile Kullanıcı Adı ve şifre tanımlamanız ile birlikte arayüz veri girişine açılmış olacaktır. Sınırsız kullanıcı tanımlayarak müşterilerinizin, yaptığınız rasyonları izleyebilme imkanı oluşturabilirsiniz.

Optimum ürün karışımının bulunması için özel olarak dizayn edilmiş edilmiş programımız;
Hammadde kısıtlarının,
Ürün içeriğinde sağlanması gereken tüm koşulların,
Stokların ve
Maliyetlerin hepsini göz önünde bulundurarak, en düşük maliyetli karışımı matematiksel olarak hesaplar.
Hesaplanan karışımın en uygun karışım olduğunu garanti eder.
Üretim maliyetleri düşer hammaddelerin verimli kullanımı gerçekleştirilir.
Otomasyon sistemiyle bütünleşik çalışabilen programımız, hesaplanan karışımı insan eli değmeden üretmeye başlayabilir.
Özellikler
İnternetten ücretsiz güncelleme
Sınırsız sayıda hammadde tanımlayabilme
Yeni hammadde ekleme
Hammadde Besin Maddesi değerlerini değiştirebilme
Hammadde kopyalayabilme
Hammadde fiyatlarını değiştirebilme
Hammadde verisini Excel ya da PDF olarak kaydetme
Hammaddelere ek maliyet tanımlayabilme
Hammaddeler için genel veya özel formüller tanımlayabilme
Geçmişe dönük hammadde versiyonları
İşletme bazında hammadde filtreleme
Hammadde grupları tanımlayabilme
Hammadde gruplarını kopyalayabilme
Sınırsız sayıda besin maddesi tanımlayabilme
Yeni besin maddesi ekleme
Besin maddesi bilgilerini değiştirebilme
Besin maddesi tiplerini tanımlayabilme
Besin Maddesini Oran olarak tanımlayabilme
Besin maddesi sıralamasını kolayca değiştirebilme
Besin maddesi değerlerini matris halinde görebilme
Besin değerleri matrisini Excel ya da PDF olarak kaydetme
Besin maddesi verisini Excel ya da PDF olarak kaydedebilme
Karmaşık besin maddesi eşitlikleri oluşturabilme
Besin maddesi eşitliklerine koşul tanımlayabilme
Besin maddesi eşitliklerini kopyalayabilme
Formül tipine göre besin maddesi grupları oluşturabilme
Besin maddesi gruplarını kopyalayabilme
Sınırsız formül tanımlayabilme
Yeni formül ekleme
En ucuz maliyete göre Single Blend formül hesaplama
Formül kopyalama
Formül karşılaştırma
Hammaddeleri çözüm anında aktif yada pasif yapabilme
Besin maddelerini çözüm anında aktif yada pasif yapabilme
Formülü excel ya da PDF formatında kaydedebilme
Formül çözüm ekranında hammadde değerlerini kolayca görme
Besin maddesinin hangi hammaddelerden geldiği grafiği
Hazır formül tanımlayabilme
Hammadde fiyatları değiştiğinde yeni formül maliyetlerini görme
Üretim reçetesi yazdırma
Formül arşivleyebilme
Arşivlenmiş formülü kayıtlı formüle çevirebilme
Hammaddelerde ikili parametrik analiz yapabilme
Besin maddelerinde ikili parametrik analiz yapabilme
Formülü hammadde olarak kaydedebilme
Formül içinde hammadde kombinasyonu tanımlama
Formülü istenilen işletmenin besin değerleri ile çözme
Formülü istenilen işletme fiyatları ile çözme
Alternatif hammadde deneme
Formül doğrulama / analiz
Dönemsel hammadde ihtiyacı hesaplama
Sınırsız sayıda işletme tanımlayabilme
Yeni işletme tanımlayabilme
Her işletmeye ayrı hammadde fiyatları tanımlayabilme
Her işletmeye ayrı besin maddesi değerleri tanımlayabilme
Birden fazla veritabanı tanımlayabilme
Veritabanı kopyalayabilme
Kendi değerlerinizi mevcut yapınızı bozmadan yeni bir veritabanına yükleme
Sınırsız sayıda kullanıcı tanımlayabilme
Kullanıcı adı ve şifre ile yazılıma güvenli giriş
Yazılımdan çıkmadan kullanıcı değiştirebilme
Kullanıcılara çeşitli fonksiyonlar için ayrı ayrı yetkilendirme yapabilme
Firma / Kişi adını yazılım içinden ayarlayabilme
Firma logosunu yazılım içinde tanımlayabilme
Firma adı ve logosunu raporlarda bastırabilme
Hammadde karışım miktar gösterim hassasiyetlerini ayarlayabilme
Besin maddesi değerleri gösterim hassasiyetlerini ayarlayabilme
Hammadde fiyatlarının gösterim hassasiyetlerini ayarlayabilme
En ucuz maliyete göre Çoklu çözüm (Multi Blend) hesaplama
Çoklu çözümde değer ve fiyat işletmelerini seçebilme / değiştirebilme
Çoklu çözümde istenilen formülleri sabitleme
Çoklu çözümde hammaddelere tek tek sınır verebilme
Çoklu çözümde hammadde gruplarına sınır verebilme
Çoklu çözümde birden fazla işletmeden formül kullanabilme
Çoklu çözümde bir hammaddeyi kolayca tüm formüllerden silme
Çoklu çözümde bir hammaddeyi kolayca tüm formüllere ekleme
Çoklu çözümde bir hammaddeyi tüm formüllerde pasif yapma
Çoklu çözümde bir hammaddeyi tüm formüllerde aktif yapma
Çoklu çözümde bir hammaddeyi başkası bir hammadde ile değiştirme
Çoklu çözümde bir hammaddenin sınırlarını tüm formüllerde görme/değiştirme
Çoklu çözümde besin maddesinin sınırlarını tüm formüllerde görme/değiştirme
Merkezi server üzerine kurulum ve çoklu kullanıcı desteği
SQL Server’da tutulan veritabanı
Farklı kullanıcı yetkileri ile çoklu kullanım imkanı
ERP sistemleri (SAP vb) ile entegre çalışabilme altyapısı
Analiz Laboratuvarı sistemleri ile entegre çalışabilme altyapısı
ERP sisteminden otomatik fiyat çekebilme altyapısı

Hemen Teklif Alın!

Born Otomasyon’un kaliteli ve profesyonel hizmetlerinden yararlanmak için hemen teklif alın.